agenda

Technische vergadering Groenten en Aardbei 2014

Bij deze nodigen wij u van harte uit op onze ‘Technische vergadering Groenten en Aardbei’ dat op dinsdag 18 februari 2014 plaatsvindt te Tielt.
 

Wanneer? 18 februari om 19.00u
 

Waar? Shamrock, Euromarktlaan 24, Tielt
 

Programma:

19.00u  Ontvangst en verwelkoming

19.15u  LUNA PRIVILEGE: een nieuw revolutionair fungicide in verschillende teelten.
Door Mevr. Karlien D’Haemer (Bayer Crop Protection)

19.50u  - Teeltoverzicht aardbei      - MILBEKNOCK: nieuwe erkenning tegen aardbeimijt                     
Door Dhr Paul Hellemans (Belchim Crop Protection)

20.20u  PRP-Sol: ‘een gezonde plant in een gezonde bodem’ Een kort overzicht van recente opbrengstresultaten.  Door Dhr Stefaan Naeyaert (Disaghor)

20.30u  Pauze met een frisse pint en belegde broodjes

21.00u  AZOFOL: nieuw: selectieve vloeibare bladstikstof ter vervanging van bodemstikstof.
Door Dhr Frederik Merlevede (Disaghor)

21.20u  Onkruidbestrijding in diverse groentegewassen: niet problematisch mits het juiste productgebruik.      Door Dhr Paul Hellemans (Belchim Crop Protection)

22.00u  Slotwoord en gezellige nadrink

 

Gelieve uw deelname telefonisch te bevestigen op het nr 051/40 31 42 of bij uw vertegenwoordiger. Of door te mailen naar info@disaghor.be

 

Disaghor algemeen Disaghor algemeen