agenda

Feestelijke Agromeeting Disaghor - Limagrain

Disaghor nodigt u van harte uit op onze jaarlijkse landbouwvergadering.
Wanneer: 12 januari 2016
Waar:  Shamrock - Euromarktlaan 24, Tielt

Programma:

19u45    Aankomst

20u00    Verwelkoming en toespraak door
               Frans De Marez en Stefaan Naeyaert (Disaghor):
               40 jaar advies en distributie in de land- en tuinbouwsector.

20u20    Kuilmaïs 2016:
                Toprassen staan er ieder jaar!
                Korrelmaïs 2016:
                Gezonde kolven, gevuld tot in de top!
               Nele Bonte (Limagrain België)

20u50    Voorstelling nieuwigheden maïs 2016
               Disaghor

21u20    Is het klimaatbeleid straks belangrijker dan het landbouwbeleid?
               Marc Ballekens (Limagrain België)

21u45   Uitnodiging tot de feestelijke receptie ter gelegenheid van het respectievelijke 40 én 20
               jarig bestaan van de firma's Frans De Marez/Disaghor.

 

Disaghor algemeen Disaghor algemeen Disaghor algemeen Disaghor algemeen