agenda

Beurs: dag van de openbare ruimte 2017

DAG VAN DE OPENBARE RUIMTE 1 - 2 FEBRUARI 2017
BRUSSELS EXPO

DOCKX&CO STAND 3.71

GRATIS ENTREE, registreer via www.openbareruimte.be

VAKBEURS

Hét evenement voor ontwerp, inrichting, onderhoud en beheer van openbare ruimte

 

SEMINARIES

Er wordt in meerdere zalen gratis een uitgebreid lezingenprogramma aangeboden.

 

VOOR WIE

de Dag van de Openbare Ruimte is voor beleidsvoerders en ambtenaren bij lokale en regionale overheden op het gebied van openbare werken, ruimtelijke ordening, stadsontwikkeling, groenvoorziening, huisvesting en milieu & sport. Beoogde bezoekers uit de private sector zijn landschapsarchitecten, vormgevers, studiebureaus, planologen en andere beroepsmatig geïnteresseerden.

 

PRAKTISCH:

woensdag 1 februari 10 - 21 uur
donderdag 2 februari 10 - 17 uur

Brussels Expo / Paleis 1
Belgiëlaan 1
1020 Brussel

 

 

 

Disaghor algemeen Disaghor algemeen