agenda

Beurs: Dag van de openbare Ruimte 2016

DAG VAN DE OPENBARE RUIMTE 3 - 4 FEBRUARI 2016
BRUSSELS EXPO

DOCKX&CO STAND 3.29

GRATIS ENTREE, registreer via www.openbareruimte.be

VAKBEURS

Bezoekers kunnen kennismaken met de vele facetten van de openbare ruimte en krijgen op de beursvloer een actueel beeld van alle denkbare producten en diensten zoals Groen, Openbare verlichting, Straatmeubiliair, Speeltoestellen, Bestrating, Advies & Beheer en Landschapsarchitectuur & Ontwerp.

 

SEMINARIES

Er wordt in meerdere zalen gratis een uitgebreid lezingenprogramma aangeboden.

 

VOOR WIE

de Dag van de Openbare Ruimte is voor beleidsvoerders en ambtenaren bij lokale en regionale overheden op het gebied van openbare werken, ruimtelijke ordening, stadsontwikkeling, groenvoorziening, huisvesting en milieu & sport. Beoogde bezoekers uit de private sector zijn landschapsarchitecten, vormgevers, studiebureaus, planologen en andere beroepsmatig geïnteresseerden.

 

PRAKTISCH:

woensdag 3 februari 10 - 21 uur
donderdag 4 februari 10 - 17 uur

Brussels Expo / Paleis 3
Belgiëlaan 1
1020 Brussel

 

Disaghor algemeen Disaghor algemeen