disaghor landbouw

advies

Publicatie: De weg naar duurzaam groen

‘Ruimte’ is een schaars goed aan het worden in stedelijke omgevingen. Vlaanderen is ook één van de drukst bewoonde regio’s van Europa en dat zorgt voor veel druk op de leefomgeving en natuur.

De praktijk wijst uit, zoals bijvoorbeeld Park Spoor Antwerpen, dat natuur als verbindingsplaats in de ruimtelijke inrichting kan leiden tot dalende criminaliteit en stijging van werkgelegenheid en toeristeninkomsten. Dit kan het beste bereikt worden met een duidelijke beleidsvisie op integratie van groen binnen de ruimtelijke ordening.

Bedrijvengroep Disaghor-Dockx heeft een duidelijke visie geformuleerd ‘De weg naar duurzaam groen’ in het vademecum ‘Good Urban Practice’. Deze publicatie is beschikbaar voor bijvoorbeeld architecten, gemeenbesturen en tuinarchitecten en kan gratis aangevraagd worden via www.disaghorgroup.be.

Dockx & Co ontvangt u in stand 2.00 op de beurs 'Dag van de Openbare Ruimte' 5-6 februari te Brussel expo.

Disaghor dockx Disaghor dockx