disaghor landbouw

onze producten

Draagkrachtige boomplantsubstraten

VULKATREE SL 0/32 - RAL gekeurd
Natuurproduct bestaan de uit natuurbims, Augit, Olivin, Magnetti, Limonit, Biotit en verschillende kleisoorten. Voldoet aan de RAL-richtlijnen. De mengeling is heel poreus, bezit een goede voedingswaardenbuffering en is zeer kiem - en groeistimuleren. Vulkatree heeft een grootdraagvermogen waardoor het gebruikt kan worden als onderfundering waarboven direct de afwerkingslaag (vb bestrating) komt. Hij is geschikt om een ondergronde stabiele wortelontwikkelingsruimte te creëren voor laanbomen en boomplantingen in verhardingen.
Gem. gewicht: 1200 kg / m³ bij levering
Inklinking: hou rekening met inklinking na het plaatsen
Verpakking: bigbag - los
Basisvoorraad: Depot Mechelen / Puurs

 

BOMENZAND
TerraViva Bomenzand biedt de oplossing voor aanplantingen onder betegelde oppervlakken of het aanmerkelijk verlichten van extreem zware gronden.
TerraViva Bomenzand is een mengsel dat beantwoordt aan het typebestek van de Vlaamse Gemeenschap en bevat naast zand tevens hoogwaardige CMC-compost, kleigranulaat en mycorrhiza.
TerraViva Bomenzand bevat een laag gehalte aan organische stof waardoor slechts een geringe inklinking van het mengsel ontstaat. Dit mengsel garandeert een optimale lucht- en waterhuishouding en een geringere kans op uitval.
Gewaarborgde samenstelling: zoet zand M50 van 300ù of 500ù / CMC-compost / zuivere klei mycorrhiza / antagoon.
De verhoudingen worden aangepast conform de voorschriften van het bestek.
Gem. gewicht: 1250 kg / m³ bij levering
Inklinking: hou rekening met inklinking na het plaatsen
Verpakking: bigbag - los
Basisvoorraad: Depot Deinze

 

BOMENSUBSTRAAT
TerraViva Bomensubstraat biedt de oplossing voor aanplantingen onder betegelde of geasfalteerde oppervlakken en bodems die extra zwaar worden belast. TerraViva Bomensubstraat is een mengsel van lavagranulaat, hoogwaardige CMC-compost, lavagrit en mycorrhiza. Ondanks de hoge oppervlaktebelasting garandeert dit mengsel een optimale lucht- en waterhuishouding.
Gem. gewicht: 1250 kg / m³ bij levering
Inklinking: hou rekening met inklinking na het plaatsen
Verpakking: bigbag - los
Basisvoorraad: Depot Deinze

Disaghor dockx Disaghor dockx Disaghor dockx Disaghor dockx Disaghor dockx Disaghor dockx