disaghor landbouw

onze producten

Onderbouw

FUNDERINGSSUBSTRAAT 0/32

De draagkracht wordt verzekerd door een discontinue korrelverdeling van schuimlava en basaltlava. Hieraan is een fractie voedingsgrond toegevoegd. Deze hoeveelhei vult maximaal 95% van het beschikbare poriënvolume, exclusief de inwendige poriën van het gesteente. Het gebruikte schuimlava in het mengsel waarborgt een grote waterhuishouding
Gemiddeld gewicht: 1250 kg/ m³
Verpakking: Bigbag - los
Basisstock: Depot Deinze

 

ONDERBOUWLAVA 0/32

Vervangt zeker de gebruikelijke kalksteenslag materialen die veel gebruikt worden. 100 % lava, dit zorgt voor extra wateropvang mogelijkheid ook in verdichte toestand tot 30 volume %. Volgens standaardbestek 250 onderfunderingen wegenbouw (110kN/m²)
Eenheid: ton
Gemiddeld gewicht: 1300 kg/m³
Verpakking: Bigbag (1 E.N.m³) - los
Basisstock: Depot Mechelen

 

LAVADRAIN 0/8 = lavazand

Deze lava heeft de ideale samenstelling voor uw grasdallen op te plaatsen, als vervanging van stabilisé. Als egalisatielaag is deze voldoende draagkrachtig en kan perfect genivelleerd worden. Spoorvorming en/of verzakkingen zijn hiermee uit den boze. Daarnaast laat het ook voldoende water door en kunnen de graswortels perfect verder doorwortelen.
Gevolg: het gras kan meer reserves opbouwen en vastleggen en er ontstaat een stevige grasmat.
Dosis: maximum opbouwhoogte - 50 mm
Eenheid: ton
Gemiddeld gewicht: 1300 kg/m³
Verpakking: zak 25 l - Bigbag - los
Bassistock: depot Mechelen

 

GRASTEGELMENGSEL - graszaden ingemengd

Een uitgebalanceerd mengsel van onkruidvrije grond en hoogwaardige CMC - compost met het aangewezen grasmengsel. De humusrijke compost zorgt ervoor dat het gras snel en gelijkmatig aanslaat. De grastegel wordt dus in één eenvoudige bewerking gevuld en gezaaid. Het mengsel wordt aangebracht tot gelijk met de bovenzijde van de grastegel met zal 20% in volume verminderen. Door deze inklinking voorkomt men beschadiging van de graspol en rijdt men het groeipunt niet kapot. Dit grastegelmengsel biedt de oplossing voor het moeilijke zaaiwerk van gras in de honingraat van grastegels!
Dosis: Kunststofgrastegel van 5 cm: 1 m³ voor 20 m³
Betonnen grastegel van 12 cm: 1 m³ voor 20 m³
Eenheid:
Gemiddeld gewicht: 1,1 ton per m³
Verpakking: Bigbag - los
Basisstock: depot Deinze

 

GRASDALSUBSTRAAT 0/8

Evenwichtig substraat bestaande uit mineraal en organisch materiaal met als basiscomponenten lichte lava 0/8, schorscompost, groencompost en witveen. Deze unieke samenstelling bezit een goede wateropnamecapaciteit en toch ook voldoende waterdoorlatend. De meststoffen worden goed gebufferd en zorgen voor een goede ontwikkeling van beplanting. Deze mengeling is poreus, toch stabiel en de pH en EC is ideaal voor gras. Ideaal voor het opvullen van grastegels (tot aan de bovenkant). Er dient zelf nog graszaad op gegooid te worden (ideaal grasmengsel: Distress).
Eenheid: m³ Gemiddeld
gewicht: 1000 - 1200kg/ m³
Verpakking: Bigbag 1m³ - vrac
Basisstock: depot Mechelen

 

LEGBEDSUBSTRAAT

Dit is een mengeling van kalkgesteente 4/8, basaltlava 3/8, gebroken geëxpandeerde kleikorrels, zand en organische voedingsstoffen. Deze egalisatielaag is geschikt voor zware lasten. De lasten worden via de korrelstructuur overgedragen aan de onderfundering. De voedingsgrond zorgt toch voor de nodige doorwortelbare ruimte voor het gras. Het legbedsubstraat is goed te verwerken en garandeert een duurzame grasgoei.
Eenheid: m³ Gemiddeld
gewicht: 1,3 ton per m³
Beschikbaar: Bigbag 1 m³ - los
Basisstock: depot Deinze

 

GRINDGAZON Grindgazon, de oplossing voor een berijdbaar gazon! Een zeer interessant en goedkoop alternatief voor 'groene' rijwegen, brandwegen of parkings die slechts sporadisch worden gebruikt. Grindgazon biedt een financieel interessant alternatief voor grastegels. Hier heb je slechts een 2 ledige opbouw: grindgazon en funderingssubstraat. Zowel in kostprijs van het product als in plaatsing kan men aldus veel geld uitsparen.

Dit substraat, inclusief graszaad, bevat een perfecte verhouding tussen grind en voedingssubstraat zodat het grindgazon een grote draagkracht heeft en dat de grasplanten zich duurzaam kunnen handhaven. Het kan bereden worden zonder spoorvorming te creëren. Het is een homogeen mengsel van grind, basaltlava, schuimlava, klei, CMC-compost, graszaad met o.a. rietzwenkgras.
Technische eigenschappen:
- Aanbrengen in een dikte tussen de 5 en 8 cm
- Aanrollen? rekening houden met inklinking van +/- 15%
- Het mengsel heeft een vestigingstijd nodig van +/- 10 weken
- Binnen de 24 uur te verwerken na levering
- Geschikt voor zware voertuigen, bij voorkeur zonder meervoudige starre assen (opleggers, aanhangwagens)
- Onderfundering: idem zoals grind en grasdallen
- Gemiddeld gewicht: 1300 kg/m³ in droge toestand
Verpakking: Bigbag 1 m³ - los
Basisstock: depot Deinze

Disaghor dockx Disaghor dockx Disaghor dockx Disaghor dockx Disaghor dockx Disaghor dockx