disaghor landbouw

advies

Teelaarde vs. Substraat bij daktuinen?

Dat u op een daktuin (betonnen ondergrond) best met daktuinsubstraat Vulkaplus 0/12 werkt is vrij goed ingeburgerd bij de vakmensen uit de groensector. Afgezien van het zo ie zo al zwaarder gewicht, wordt er  toch nog eens omwille van prijs gekozen voor een laagje teelaarde. 

Omdat deze teelaarde geen verbinding heeft met de natuurlijke ondergrond en er geen capilairteit is van grondwater en bijgevolg de teelaarde structuurloos en levensloos wordt is dit slechts een kortetermijnsvisie. 

Hierbij een foto van kelder afgedekt met teelaarde een gras ingezaaid, en gevolg na een zomer zoals dit jaar... Kunt u raden tot waar de kelder komt? 

Kies voor RAL-gekeurd daktuinsubstraat voor de realisitie van uw droomgazon!

 

Disaghor dockx Disaghor dockx