disaghor landbouw

Avertissements et des conseils

garpomat advies fr

Met een beetje extra aandacht  in het najaar brengen we de vijver in goede conditie om vlot de winter door te raken en in de lente weer helder en schoon te kunnen starten.

  • Vissen niet meer voeren

Vissen zijn koudbloedige dieren. Bij een temperatuur onder de 10 °C ligt hun stofwisseling bijna helemaal stil en hebben ze geen extra voer nodig.

  • Waterhardheid controleren

Een voldoende hoge waterhardheid (Kh rond 8 °dH, Gh minstens 8° dH, 12 °dH is optimaal) zorgt ervoor dat de planten in het voorjaar meteen kunnen gaan groeien en zo algen geen kans geven. Een tekort leidt tot verslijming van de planten en zwakkere vissen. 

Draadalgen hebben een voorkeur voor zacht water, de waterhardheid verhogen werkt dus de draadalgen tegen.

  • Dode plantdelen verwijderen

Verwijder in het najaar de dode, uitgegroeide plantdelen tot enkele cm boven het wateroppervlak. Snoei waterlelies en filterplanten uit de helofytenfilter en verwijder het afgesneden snoeisel. Schep zoveel mogelijk rottend materiaal uit de vijver.

  • Bladinval voorkomen

Herfstbladeren die in de vijver vallen, kunnen na verloop van jaren zorgen voor een dikke sliblaag op de bodem. Hierdoor wordt de vijver te voedselrijk en een ideale kweekplaats voor zweefalgen. Span in de herfst een net over de vijver en verwijder net en inhoud voor de vorst.

  • Pompen onderhouden

Haal de pomp even uit de vijver en maak ze goed schoon. Verwijder de rotor en ontkalk de volledige pomp. Wie met twee pompen werkt kan eventueel de tweede pomp stilleggen tot het vroege voorjaar.

  • Luchtpompje plaatsen

Vijverplanten verminderen hun zuurstofproductie onder de 10 °C maar blijven net zoals de vissen wel ademen en CO2  produceren. Een luchtpompje brengt extra zuurstof aan, voert koolstofdioxide af en voorkomt het volledig dichtvriezen van de vijver.

Disaghor garpomat Disaghor garpomat