disaghor landbouw

advies

Het is algentijd!

Door de lage temperaturen en de overvloedige regen komt er dit voorjaar in veel vijvers een explosieve algengroei voor. De meest voorkomende algen zijn zweefalgen en draadalgen. Deze beide soorten hebben elk hun eigen ideale groeiomstandigheden.

Om de algen te bestrijden moeten we dus voor elke alg-soort op een iets andere wijze tewerk gaan.

Zweefalgen: groen ondoorzichtig water

Zweefalgen komen voor in onstabiele, zuurstofarme vijvers met een onvolledige afbraak van afval. Deze vijvers hebben sterk schommelende pH en CO2-waardes en weinig lichtinval zodat zuurstofplanten het erg moeilijk hebben om te groeien.

Oplossing

  • Waterwaarden (Ph, KH en GH) in orde brengen zodat het water stabieler wordt
  • Nieuwe bacteriën toevoegen (Biokuur)
  • De algen laten samenklonteren en bezinken zodat er terug licht in de vijver komt met Aqua Equilibrium
  • Extra zuurstofplanten bijplaatsen, 8 planten per m³, indien dit niet mogelijk is moet regelmatig zuurstof in het water gebracht worden met O2 plus

Draadalgen: draadvormige slierten in het water en drijvende schuimige flap

draadalgenDraadalgen vinden we terug in vrij gezonde vijvers met teveel beschikbare nitraten. Draadalgen zijn te vergelijken met onkruid. Op een gezond perceel waar geen concurerrende planten aangeplant worden gaat vanzelf onkruid groeien. Hetzelfde fenomeen zien we in de vijver onder de vorm van draadalgen.

 

 

Oplossing

  • Meer zuurstofplanten (8 per m³) en moerasplanten (24 per m²) plaatsen 
  • Zorgen dat de planten beter kunnen groeien door Ph, KH en Gh in orde te brengen
  • Overmaat aan afval vermijden door niet teveel vissen te houden, de vissen spaarzaam te voeren en skimmers, schepnetten, afdeknetten en dergelijke te gebruiken
  • Overmaat aan nitraten verwijderen met Aqua Energie zodat de draadalgen wegkwijnen en de meer efficiente zuurstofplanten toch nog voldoende voeding hebben

Met deze maatregelen kunnen we elke vijver laten evolueren naar een oudere, rijpere en meer stabiele vijver die door het natuurlijk biologisch evenwicht zonder ingrepen algvrij gaat blijven. 

Ook voor alle andere vijverproblemen hebben we een biologisch verantwoorde oplossing. Vraag ernaar bij uw bezoek aan Dockx en Co, Disaghor of Garpomat.

Disaghor garpomat Disaghor garpomat Disaghor garpomat Disaghor garpomat Disaghor garpomat Disaghor garpomat