disaghor landbouw

acties

PRP Sol voorseizoenskorting

PRP SOL is een bodemverbeteraar op basis van minerale zouten en sporenelementen, gebonden op een calcium- en magnesiumcarbonaat drager. Deze voedingselementen zijn specifiek uitgebalanceerd om de gunstige micro-organismen te stimuleren, hetgeen zorgt voor een verhoogde biologische activiteit. Dit leidt tot een herstel van het natuurlijke evenwicht in de bodem: enerzijds tot een goede bodemstructuur met een gunstige lucht-waterhuishouding en veel ruimte voor beworteling en anderzijds tot een optimale benutting van organsich materiaal en meststoffen.

In de boomkwekerij is PRP SOL de ideale bodemverbeteraar om de kluitvorming te stimuleren. Proeven van het PCS hebben aangetoond dat het gebruik van PRP SOL eveneens tot een betere bovengrondse groei leidt.

Deze zomer zijn gazons en beplanting met droogtestress heel actueel geweest. De tuinaannemer kan deze problemen door toepassing van PRP SOL verhelpen. Gebruik PRP SOL als alternatief voor uw jaarlijkse bekalking; zo worden de organische voedingsreservers veeleer opgebouw dan opgesoupeerd. Bovendien krijgen beplanting en gazons minder te kampen met droogtestress of continue plasvorming.

Geniet NU vanaf 1/2 palet van uw VOORSEIZOENSKORTING

Disaghor groen Disaghor groen