disaghor landbouw

acties

DE NAZOMER

DE NAZOMER IS HET IDEALE TIJSDTIP VOOR HET IN- EN DOORZAAIEN VAN GAZONS

In september en oktober is het nog perfect mogelijk om nog gazons in te zaaien, het biedt zelfs tal van voordelen:

> Minder concurrentie van onkruiden zoals hanepoot, melganzevoet, ...

> Toch nog een hoge bodemtemperatuur + een vochtigere bodem
            => RESULTAAT = SNELLE KIEMING !!!

> De grasmat kan zich in het najaar & winter ontwikkelen tot een sterke & dichte zode
 

Het is nu ook het moment om gazons die geleden hebben van de droogte te herstellen. Hiervoor kan u gebruik maken van de speciale doorzaaimengsels "Renova" of "Rapide herstel".
 

U kan ook beroep op ons doen om grote grasvelden machinaal te prikken, te bezanden en/of door te zaaien. Vraag gerust meer info bij uw vertegenwoordiger over deze mogelijkheden !!!