disaghor landbouw

advies

Taksterfte in Vinca

Sinds dit najaar zijn er meldingen van bruine taksterfte in Vinca bodembedekkers. Dit voorjaar is dit aantal nog toegenomen. De oorzaak is een schimmel nl. Phoma. Een kenmerk is o.a. de zwart verkleurde bladstelen.

Bij gevestigde Vinca is dit meestal gemakkelijk tegen te houden en vlug overgroeid. Bij jonge aanplantingen kan dit tot heel wat uitval leiden. 

Bestrijding is mogelijk met Topsin M in combinatie met het plantversterkend middel Eau Bleu Vegetal.

 

Disaghor groen Disaghor groen