disaghor landbouw

advies

Einde voorlopige erkenning Dursban

De tijdelijke erkenning van Dursban bij de bestrijding van Engerlingen en Emelten is terug verstreken. Deze begon op 1 maart 2015 voor 120 dagen voor gras -en weiland in zand -en zandleembodems. 

Dursban staat onder een verstrengd toezicht, Gelieve hiermee rekening te houden.

In gazon en grasvelden is de bestrijding enkel nog toegelaten met Merit Turf strooigranulaat. Voor engerlingen is dit tussen 15 mei en 15 juni en voor emelten tussen 15 augustus en 15 september.

 

Disaghor groen Disaghor groen