disaghor landbouw

advies

De engerlingen zijn in aantocht!

Juiste timing bevordert de effectiviteit

De eerste vluchten van de meikevers zijn al gesignaleerd en die van de rozenkevers volgen over een paar weken. het nieuwe engerlingenseizoen staat daarmee voor de deur.
De eitjes die nu worden afgezet komen uit in juni en zullen zich verder gaan ontwikkelen middels het eten van organische stof en graswortels.
Het beste tijdstip om een behandeling uit te voeren is 4 tot 6 weken na de piek van de vlucht van de kevers.

Zo gebuikt u Merit Turf

Het beste tijdstip om met een bestrijding te starten is zo'n zes weken nadat de eieren zijn afgezet. De eerste toepassing kan dit jaar in de eerste helft van juli plaatsvinden. De werking van MERIT TURF is optimaal bij larven in het 1e en 2e larve stadium.

Breng MERIT TURF aan op een droge zode bij een bewolkte hemel en/of geringe zonneschijn. In de praktijk wordt de voorkeur gegeven aan een toepassing in de avonduren. Het gras dient na toepassing beregend te worden. Toepassing voorafgaand aan een regenbui is ook mogelijk.

Merit turf is te verkijgen in een verpakking van 5 kg.

Voor bijkomende informatie kan u uw vertegenwoordiger contacteren.
 

Disaghor groen Disaghor groen