disaghor landbouw

advies

Taxuskever & buxusmotje / Sept 2017

Stel de bestrijding van bovenstaande parasieten niet langer uit. De omstandigheden zijn stilaan ideaal !!

Gedurende de hele zomer heeft de taxuskever eitjes afgelegd in de wortelzone van waardplanten. In deze periode is de eiafzet zowat ten einde en zijn de meeste larven begonnen aan hun vraat. Ze bevinden zich nog vrij oppervlakkig en nu de bodem voldoende vochtig is, kan de bestrijding met meer efficiëntie uitgevoerd worden.

Bestrijding van de larven kan gebeuren met parasiterende aaltjes (Steinernema kraussei).
Deze aaltjes vragen een minimale bodemtemperatuur van 6°C en voldoende bodemvocht gedurende minstens een veertiental dagen. Nu dus !

Product : KRAUSSEI SYSTEM

Dosis : 1 verpakking (50 miljoen aaltjes) per 100 m²

 

Buxusmotje

De meeste eitjes werden eind augustus, begin september afgelegd en hieruit kruipen nu de kleine rupsjes. Een rupsenbestrijding levert vanaf nu (tweede helft van september) het beste resultaat op. U gebruikt best middelen met een nawerking zoals Steward, Tracer, of het recent erkende Runner. Ook middelen met louter contactwerking (Xentari, Karate Zeon, Okapi, …) komen in aanmerking, maar dan kan u best na een 10-tal dagen een herbehandeling uitvoeren ! 

In oktober spinnen de jonge rupsen (L1-L3) een cocon tussen de blaadjes waarin ze in een soort rusttoestand (diapauze) gaan om te overwinteren. Eens er inspinning is, is er geen vraat meer en komt de bestrijding te laat !

In het voorjaar, bij voldoende temperatuur, worden ze terug actief en zien we terug grote vraatschade. Spuit in het voorjaar vanaf eerste vraat met de juiste middelen of vang biologisch weg met vallen !

Voor meer informatie kan u gerust uw vertegenwoordiger contacteren.

Disaghor groen Disaghor groen Disaghor groen Disaghor groen