disaghor landbouw

advies

Green Earth Label

Barenbrug introduceert Green Earth Label voor duurzamer en economisch gras. Alle rassen en mengsels met het label zijn onafhankelijk getest door nationale en internationale onderzoeksinstellingen. Een Green Earth Label betekent dat het gras ten opzichte van de vorige generatie beter scoort op ten minste een van de volgende kwaliteiten:

- Minder gebruik van water

- Minder gebruik van meststoffen

- Minder gebruik van pesticiden

- Minder maaien

De mengsel die voldoen aan deze eizen in de afdeling 'openbaar groen' zijn Watersaver, Low Maintenance, Solide en Turfclover.

Disaghor groen Disaghor groen