disaghor landbouw

advies

Zorg nu voor uw preventieve onkruidbestrijding

Onkruidbestrijding in de tuinaanleg => Leg nu de basis voor een onkruidvrij seizoen.

Nu de sneeuw stilaan overal verdwenen is kunnen we onze werkzaamheden in de tuinen terug hernemen. Het is nu het ideale moment om een onkruidbestrijding uit te voeren tussen beplanting & zo de basis te leggen voor een onkruidvrij seizoen.

A.     We raden aan om vanaf nu te starten met een onkruidbestrijding op basis van Az+Kerb Sc om volgende redenen:

1.     Van februari tot maart is het een ideale periode om Az & Kerb in te zetten:

Az+ Kerb werken het best bij lage temperaturen en op vochtige bodems. Na de winterprik van de afgelopen maandzijn de meeste tuinen onkruidvrij zodat het gebruik van contactherbiciden tot een minimum beperkt kan worden.

De planten zijn momenteel nog in winterrust. Az & Kerb kan tijdens de winterrust vollevelds over de meeste heesters toegepast worden. (raadpleeg bij twijfels uw vertegenwoordiger voor de selectiviteitlijst)

2.      Az & Kerb is een zeer veilige combinatie voor de meeste sierheesters:

Beide producten zijn weinig mobiel in de bodem en spoelen weinig uit. Bijgevolg is deze combinatie veilig voor meer dan 95 % van de houtige sierheesters. (raadpleeg bij twijfels uw vertegenwoordiger voor de selectiviteitlijst)

3.      Az & Kerb vormen een perfect duo:

Kerb zorgt voor een uitstekende bestrijding van grassen & muur, maar bestrijdt ook nog andere breedbladige onkruiden zoals kleine brandnetel, bingelkruid, verkensgras, liggend vetmuur, zwarte nachtschade,…

Az bestrijdt een zeer breed spectrum van breedbladige onkruiden zoals kruiskruid, kamille, knopkruid, ereprijs, zaailingen van wilgen, springkruid,…

4.      Az & Kerb houden de tuin maandenlang onkruidvrij:

Beide producten bestrijden kiemende onkruiden voor een periode van 3 tot 6 maanden.

Wij adviseren om volgende dosering te gebruiken: Az 1liter/ha + Kerb Sc aan 2,5 liter/ha

 

B.     Chikara is een erkend & uitstekend herbicide om kerstdennen & coniferen zuiver te houden:

Vele tuinaanleggers hebben naast hun tuinaanlegactiviteiten ook nog een kleine boomkwekerij waar ze kerstdennen en/of coniferen zoals taxus, thuja,… kweken. Ook in deze teelten kunnen we nu de planten nog in volledige winterrust zijn de basis leggen voor een onkruidvrij seizoen. We kunnen overwegen om een volleveldsbespuiting te overwegen met Chikara.

Gebruik een dosis van 100 tot 150 gram Chikara per ha in functie van de onkruiddruk & de ouderdom van het gewas.

Belangrijke opmerkingen:

  • Chikara enkel vollevelds toepassen in coniferen & kerstdennen
  • Chikara enkel vollevelds toepassen in volledige winterrust
  • Chikara kan eventueel gecombineerd worden & een ander herbicide

Contacteer gerust uw vertegenwoordiger voor een gericht en/of aangepast advies

Disaghor groen Disaghor groen