disaghor landbouw

advies

Neonicotinoïden liggen onder vuur

"Neonicotinoïden" is een verzamelnaam voor een groep van insecticiden waartoe bijvoorbeeld Confidor en Actarra behoren. Het gebruik van deze insecticiden staat momenteel ter discussie omwille van hun mogelijke impact op bijen. Tot op heden is er nog geen wetenschappelijk oorzakelijk verband vastgesteld tussen de bijensterfte en het gebruik van neonicotinoïden, m.a.w. de bijensterfte kan ook veroorzaakt worden door bijvoorbeeld de varroamijt of een gebrek aan voedsel. 

Maar we dringen er toch op aan om uit voorzorg bovenvermelde middelen volgens de regels van de kunst te gebruiken. Respecteer de doseringen, behandel geen bloeiende planten,...

Bron: standpunt Bayer CropScience

Disaghor groen Disaghor groen