disaghor landbouw

advies

Tips bij zaaien van Veldbloemen

Veldbloemen vormen een gemakkelijke en goedkope manier om de natuur een handje te helpen. Ze vragen weinig onderhoud en zijn dus een voordelige grondbedekker. Veldbloemen geven het landschap een mooie en vrolijke aanblik. Maar dat niet alleen, ze zijn ook een belangrijke graadmeter voor de kwaliteit van natuur en milieu. Bloeiende, geurende bloemen trekken vlinders en allerlei andere nuttige insecten aan en ook de menselijke neus wordt positief geprikkeld door bloemenaroma's. Geurbeleving is één van de belangrijkste factoren die maakt dat mensen en dieren zich ergens goed voelen. Het voegt iets toe aan de uitstraling van een groenobject.

* Zorg voor een arme, schrale toplaag van 20-25 cm. Verschralen kan door vooraf gedurende enkele seizoenen raaigras in te zaaien en constant het maaisel af te voeren. Hoe armer de grond, hoe rijker de vegetatie!

* Vertrek met een propere basis. Beste één of meerdere RoundUp behandelingen uitvoeren om agressieve grassen als kweek en engels raaigras te elimineren. Het zaaibed zoveel mogelijk onkruidvrij houden door minimaal twee maal de grond oppervlakkig te bewerken voor zaai om kiemende onkruiden te vernietigen.

* Inzaai afhankelijk van de weersomstandigheden tussen maart en oktober. Optimale zaaitijd is maart-mei.

* Bij voorkeur het veldbloemenzaad mengen met zand en niet met graszaad.

* Maaien 1 à 2 keer per jaar, bij voorkeur in het late najaar, op een hoogte van 10-15 cm om de plantrozetten te sparen. Afvoeren verschraalt de bodem is dus gunstig. Laat het maaisel eerst enkele dagen liggen en narijpen voor betere verspeiding van de zaden.

* Niet te veel bemesten, in ieder geval geen stikstof, eventueel enkel fosfor en kali.

* Bijzaaien en de grond na het eerste jaar licht loswerken zijn noodzakelijk voor een blijvend resultaat.

 

Disaghor groen Disaghor groen