disaghor landbouw

agenda

Uitnodiging voordracht Pro4Green 16/01

Op donderdagavond 16 januari wordt de firma Disaghor uitgenodigd door de West-Vlaamse Tuinaannemersvereniging Pro4Green voor het geven van twee voordrachten. Op deze voordracht zijn ook alle klanten van Disaghor welkom vanaf 19u45 stipt in zaal de Orchidee te Rumbeke-Roeselare, Heropbouwstraat 186.

De drukbesproken fytolicentie roept bij vele tuinaannemers wel enkele vragen op. Even een overzicht en de stand van zaken is dan ook welgekomen info. (Griet Van Droogenbroeck)

Verder wordt nog wat in gegaan over de toekomst van de buxus. Deze felgeplaagde plant, maar o zo geliefd in onze Vlaamse tuinen, heeft het zwaar te verduren de laatste jaren. Met daar nu nog eens een nieuwe plaag, de buxusmot, erbovenop. Wat kunnen wij hier tegenover stellen?

Als tweede deel wordt een toelichting gegeven bij de gloednieuwe publicatie "Good Urban Practice: De weg naar duurzaam groen" uitgegeven door de Disaghor Group. (Günther Van Hulle)

Een doordacht verbinden van de ruimtelijke sectoren (landbouw, industrie, wonen, natuur en recreatie) kan ervoor zorgen dat "groen" dienst doet als "verbindingsplaats" (hub) voor een leefbare, waardevolle stad. Tot op vandaag doet "groen" nog teveel dienst als opvulling, zoals een schilderij in een huis. "Groen" dient een wezenlijk onderdeel te zijn van de ruimtelijke inrichting. "Good Urban Practice" leidt ertoe dat "groen" initieel onderwerp uitmaakt van een nieuw ontwerpproject. Nieuwe technieken en een doorgedreven samenwerking (al dan niet financieel) tussen de verschillende verantwoordelijken (overheden, promotoren, burgers, ontwikkelaars, nutsmaatschappijen) zorgen ervoor dat onze openbare ruimte terug voor iedereen leefbaar wordt.

 

Disaghor groen Disaghor groen