disaghor landbouw

nieuws

Bewatering

Droogtestress is de grootste oorzaak van afsterven van beplanting! Met de uitzonderlijk droge weersomstandigheden dienen we dit jaar hier dan ook extra aandacht aan te schenken.

 

GBU Gietrand

De eenvoudigste manie rom water te geven aan bomen is door een gietrand aan te brengen. De gietrand wordt net buiten de kluit geplaatst en voorkomt dat de watergift via het maaiveld zijdelings afvloeit, zodat het water vanuit de buffer geleidelijk in de bodem infiltreert. Een GBU Gietrand is 30 cm hoog en wordt zo geplaatst dat er 10 cm in de grond ingewerkt zit. Waar mogelijk wordt de begoten oppervlakte groter gemaakt naarmate het wortelgestel uitbreidt.

 

GBU Rootrain Civic

Waar het maken van een gietrand niet mogelijk is, bijvoorbeeld bij aanplantingen van bomen in verharding waar een boomrooster aangebracht is, kan gekozen worden voor een kunstmatig watergeefsysteem zoals het GBU Rootrain Civic. Deze irrigatie bestaat uit een complete set met een ribbeldrain die bovenop de wortelzone komt te liggen. Het heeft geen zin om water te geven via drainage- of beluchtingssystemen, aangezien deze zich onder de wortelzone bevinden. Daardoor kom thet water de boom niet ten goede, maar stroomt het gewoon weg naar het grondwater.

 

Duodrip

Duodrip is een zwarte druppeldarm van 16 mm diameter voor het bevloeien van hagen en beplanting. Deze darm van 100 m lengte met om de 30 cm een gaatje, kan je versnijden op de nodige lengte, en geeft een watergift van 2,5 l/bar/u/lm. Alle nodige koppelstukjes en stops zijn beschikbaar. Dezelfde darm zonder gaatjes nl. PET16, is eveneens beschikbaar om delen tuin te overbruggen die niet bewaterd hoeven te worden. Dezelfde koppelstukjes zijn hiervoor bruikbaar.

 

Gardenliner sproeier:

Is een professionele sectorsproeier op een slede voor het beregenen van gazon.

 

Disaghor groen Disaghor groen Disaghor groen Disaghor groen