disaghor landbouw

onze producten

Fysisch

AGROSIL LR
Granulaat door omzetting van smeltproduct van zand en soda, of een colloïdaal silicium bevattende 20% P2O5, middel die de fysische structuur, weerstands-vermogen en capaciteit verhoogt van arme en/of slechte gronden. Activeert de beworteling. Mag toegepast worden op beplanting, gazons, ...
Verpakking: 25 kg
 

BENTONIET
= KLEIMEEL. Voor het verbeteren van de kruimelstructuur en de vochtregulering van droge, schrale en vooral zandige gronden.
Verpakking: 25 kg


TERRACOTTEM UNIVERSAL
Bestaat uit een mengsel van groeistimulatoren, lava, polymeren en minerale traagwerkende meststoffen (5-1-4). Dit product altijd inwerken en niet overdoseren! Na gebruik voldoende water toedienen.
Verpakking: 5 kg, 10 kg en 20 kg


TERRACOTTEM TURF
Gelijkaardig als TerraCottem Universal, met toevoegen van humuszuren. Speciaal ontwikkeld om de kwaliteit van de grasmat te verbeteren. Het bevordert de boven- en ondergrondse grasontwikkeling en verlaagt de frequentie van irrigatie tot 50%.
Verpakking: 20 kg


BIMS - PUIMSTEEN
Zie Dockx&Co > Producten > Bodemverbetering

HYDROKORREL
Zie Dockx&Co > Producten > Bodemverbetering

LAVADRAIN
Zie Dockx&Co > Producten > Bodemverbetering

PERLIET
Zie Dockx&Co > Producten > Bodemverbetering

VERMICULIET
Zie Dockx&Co > Producten > Bodemverbetering

 

 

Disaghor groen Disaghor groen Disaghor groen Disaghor groen Disaghor groen Disaghor groen