disaghor landbouw

onze producten

Graszaden

SPEEL -SIERGAZON

Zijn overwegend fijnere mengsels van roodzwenkgras en veldbeemd met soms toevoeging van struisgras.
- Ravot + headstart (Advanta)
- Solide (Barenbrug)

 

RECREATIEGAZON

Wanneer Engels Raaigras in het mengsel voorkomt, dan bekomt men gazons die vlugger opkomen bij zaai en zich snel vestigen, zeer goed betreding verdragen en een vlugge regeneratie kennen. Recreatiegraszaad bevat 20% ER.
- Display (Disaghor)
- Versailles + Headstart (Advanta)
- Splendide (Barenbrug)

 

SPORTGAZON

Mengsels met 40 t.e.m. 50% Engels Raaigras
- Disport (Disaghor)
- Presto + Headstart (Advanta)
- Rapide (Barenbrug)
- Sporta (Advanta)
- Supersporta (Advanta)

 

SPORTVELD

Mengsel met 75% Engels Raaigras en 25% Veldbeemd.
- Mengsel 75/25 (Philips Seeds)

 

XTENSIEF GAZON (traaggroeiend)

- Low Maintenance (Barenbrug)
Aangepast type speelgazon met o.m. 30% Fakkelgras (Barkoel) zorgt voor minder maaibeurten, minder meststoffen en minder nood aan beregening. Trage opkomst!

- Microclover Lawn Master (Innoseeds)
Graszaad gemengd met kleinbladige klaver om zonder bemesting toch een mooi groen gazon te verkrijgen. De klaver fixeert de stikstof uit de lucht.

- Off-Side (Advanta)
Mengsel bevat o.m. 20% Poa Comressa dat een hoogte tot 60 cm kan bereiken en dat bloeit in juni- juli met pluimen

 

DROOGTEGEVOELIGE GRONDEN

Deze soorten bevatten o.a. Rietzwenk (Festuca arundinacea). Deze soort kan wortelen tot een extreme diepte en kan bijgevolg beter droogte verdragen. Ze hebben eveneens minder nood aan beregening en bemesting en dragen, door de diepe worteling, bij tot een grotere stabiliteit van de bodem.
- Distress (Disaghor)

 

DOORZAAIMENGSELS

Doorzaaimengsels met minimum 75% ER. Zaaihoeveelheid van 0,5 tot 2,5 kg/are. Niet toepassen op fijne gazons die zonder Engels Raaigras waren ingezaaid, gebruik hiervoor het oorspronkelijke mengsel. Niet plaatselijk toepassen, maar over het volledige gazon gebruiken. Voor plaatselijke toepassing gebruik het oorspronkelijke mengsel.
- Renova + Headstart (Advanta)
- Rapide Herstel met vogelafweer (Barenbrug)

 

SCHADUWMENGSELS

Mengsel met als basis o.a. Deschampsia caespitosa = Ruwe Smele (Bar.) of Festuca ovina ssp. + Poa nemoralis = Hardzwenkgras + Bosbeemd (Adv.) Deze mengsels niet te kort maaien. Voor een vlugger en/of langer resultaat kan ook gemengd worden met een mengsel met Engels Raaigras.
- Shadow (Barenbrug)

Disaghor groen Disaghor groen Disaghor groen Disaghor groen Disaghor groen Disaghor groen Disaghor groen Disaghor groen