disaghor landbouw

Recente Berichten

Disaghor landbouw

ĘPhytofar Ophaling 2017

Agenda, 3 oktober 2017

Ook dit jaar kunt u terug uw lege fytoverpakkingen binnenbrengen bij Phytofar Recover. Zij zullen op de volgende Disaghor-locaties aanwezig zijn:

Ruiselede: 9 en 11 november 9u30-11u30 en 13u-15u30

Munsterbilzen: 27/10 van 9.30u tot 11.30u

Dit jaar worden er ook vervallen producten teruggenomen.

lees meer ...

Disaghor landbouw

Groenbemesters-Gras

Nieuwtjes, 2 augustus 2017

Groenbemesters worden om verschillende redenen na een teelt uitgezaaid: om organisch materiaal aan te brengen, als vanggewas voor stikstof (om een lager nitraatresidu te bekomen), om erosie tegen te gaan door de bodem te bedekken en ook om schadelijke aaltjes te reduceren. In dit laatste geval is het dan ook belangrijk uw groenbemester te laten afhangen van uw teeltrotatie en (mogelijke) aaltjes in uw bodem. Niet elke groenbemester reduceert elk soort aaltje!!

Daarnaast kunnen groenbemesters ook bijdragen aan de invulling van uw ecologisch aandachtsgebied (EAG) om te voldoen aan de vergroeningsvereisten. Hiertoe dienen mengsels genomen te worden die voldoen aan specifieke voorwaarden (verschillende soorten, minimale verplichte zaaidichtheid,...).

Ons aanbod (mengsels en enkelvoudige groenbemesters) biedt u een ruime keuze om landbouwkundig de juiste keuze te maken (aaltjesreductie, organisch materiaal aanbrengen, erosiebestrijding,...) EN te voldoen aan de vergroeningsmaatregelen.

ONS AANBOD:

Zaai tot 1 september
Discover 
- Japanse haver + Phacelia
- Reductie wortellesie-aaltje
- Vorstgevoelig
- Zaaidichtheid: 1 dosis/ha (minimaal voor EAG) - 1,5 dosis/ha (optimale zaaidichtheid)


Koolcover
- Japanse haver + Phacelia + Bladrammenas
- Knolvoetneutraal
- Aaltjesreducerend
- Zaaidichtheid: 2 dosis/ha

Greencover Turbo
- Zonnebloem + Phacelia + Japanse haver
- Vorstgevoelig
- Exra aanbreng van organisch materiaal
- Geen familie van kolen
- Zaaidichtheid: 1 dosis/ha

 

Zaai tot 30 september
Ecocover
- Gele mosterd + Bladraap
- Budgetmengsel
- Niet in kool- en bietrotatie
- Zaaidichtheid: 0,5 dosis/ha

Zaai tot 31 oktober (Indien EAG in zandleemstreek tot 30 september)
Grascover (GRAS)
- Italiaans raaigras + Westerwolds raaigras + Hybride raaigras (= véél productiever dan Engels raaigras)
- Vroege maximale grassnede
- Zaaidichtheid: 2 dosis/ha (minimaal voor EAG) - 3 dosis/ha (voor maximale grassnede)

Demacover (GRAS)
- Italiaans raaigras + Westerwolds raaigras + Incarnaatklaver
- Maximale grassnede met véél eiwit
- N-aanbrenger in het voorjaar
- Zaaidichtheid: 1 dosis/ha (minimaal voor EAG) - 1 dosis/ha + 15kg/ha Italiaans raaigras (voor maximale grassnede)

Greencover Gras-Rogge
- Gras + Rogge
- Niet vorstgevoelig
- Ideale groenbemester voor late uitzaai
- Zaaidichtheid: 65 kg/ha

Voor meer info, contacteer uw vertegenwoordiger
 

lees meer ...

Disaghor landbouw

Groenten: waarschuwingen

waarschuwingen en advies, 25 juli 2017

PREI

Door de warme en droge weersomstandigheden van de afgelopen weken is er een zeer hoge tripsdruk waargenomen. Behandel daarom dan ook op tijd (= kort na planten) met Mesurol, Tracer, Conserve Pro of Vertimec. Hou bij warm weer (>27°C) een kort spuitinterval aan (max 1 week) en zorg voor een actief groeiend gewas door te beregenen indien nodig en mogelijk. Dit laatste is ook belangrijk bij de start om fusarium te voorkomen.

Daarnaast werd ook reeds roest waargenomen. Wees waakzaam in grotere prei en behandel met Nativo, Tebusip, Ortiva of Rudis. Zeker indien beregend wordt en/of het weer wisselvalliger wordt.

Nieuw Xinca in prei erkend (1-4blad) tegen veelknopigen, kruiskruid, kamille, melganzevoet,...

 

KOLEN

Ook hier werd reeds trips aangetroffen. In sluitkolen (niet in savooi) dient men te behandelen tegen trips met Tracer, Conserve Pro of Mesurol.

Daarnaast zijn heel wat luizen aanwezig in koolpercelen. Zowel groene perzikluis als melige koolluis werd reeds vastgesteld. Voor een langdurige preventieve bescherming kan gekozen worden voor Movento + Trend indien kan behandeld worden op een fris, groeiend gewas.

Witziekte (echte meeldauw) werd reeds aangetroffen op sluitkool en spruitkool. Behandel dan ook met Rudis, Nativo, Signum, Geyser of Ortiva Top. Bij spruitkool voor industrie dient rekenening gehouden te worden met het feit dat sommige middelen niet gebruikt mogen worden.

Indien nog hanepoot aanwezig kan dit vanaf dit jaar behandeld worden met Select Prim in kolen.

Nieuw 120-dagen regeling
Affirm tegen rupsen, Benevia tegen koolvlieg

 

WORTELEN

In de huidige weersomstandigheden dient goed behandeld te worden tegen witziekte! Rudis, Nativo, Ortiva Top, Signum zijn daar geschikte middelen voor.

Ook luizen en wortelvlieg dienen bestreden te worden.

Nieuw 120-dagen regeling
Movento tegen wollige wortelluis

Opgebruik Linuron: tot 31/08/2017!

 

lees meer ...