disaghor landbouw

Recente Berichten

Disaghor landbouw

Groenbemesters-Gras

Nieuwtjes, 2 augustus 2017

Groenbemesters worden om verschillende redenen na een teelt uitgezaaid: om organisch materiaal aan te brengen, als vanggewas voor stikstof (om een lager nitraatresidu te bekomen), om erosie tegen te gaan door de bodem te bedekken en ook om schadelijke aaltjes te reduceren. In dit laatste geval is het dan ook belangrijk uw groenbemester te laten afhangen van uw teeltrotatie en (mogelijke) aaltjes in uw bodem. Niet elke groenbemester reduceert elk soort aaltje!!

Daarnaast kunnen groenbemesters ook bijdragen aan de invulling van uw ecologisch aandachtsgebied (EAG) om te voldoen aan de vergroeningsvereisten. Hiertoe dienen mengsels genomen te worden die voldoen aan specifieke voorwaarden (verschillende soorten, minimale verplichte zaaidichtheid,...).

Ons aanbod (mengsels en enkelvoudige groenbemesters) biedt u een ruime keuze om landbouwkundig de juiste keuze te maken (aaltjesreductie, organisch materiaal aanbrengen, erosiebestrijding,...) EN te voldoen aan de vergroeningsmaatregelen.

ONS AANBOD:

Zaai tot 1 september
Discover 
- Japanse haver + Phacelia
- Reductie wortellesie-aaltje
- Vorstgevoelig
- Zaaidichtheid: 1 dosis/ha (minimaal voor EAG) - 1,5 dosis/ha (optimale zaaidichtheid)


Koolcover
- Japanse haver + Phacelia + Bladrammenas
- Knolvoetneutraal
- Aaltjesreducerend
- Zaaidichtheid: 2 dosis/ha

Greencover Turbo
- Zonnebloem + Phacelia + Japanse haver
- Vorstgevoelig
- Exra aanbreng van organisch materiaal
- Geen familie van kolen
- Zaaidichtheid: 1 dosis/ha

 

Zaai tot 30 september
Ecocover
- Gele mosterd + Bladraap
- Budgetmengsel
- Niet in kool- en bietrotatie
- Zaaidichtheid: 0,5 dosis/ha

Zaai tot 31 oktober (Indien EAG in zandleemstreek tot 30 september)
Grascover (GRAS)
- Italiaans raaigras + Westerwolds raaigras + Hybride raaigras (= véél productiever dan Engels raaigras)
- Vroege maximale grassnede
- Zaaidichtheid: 2 dosis/ha (minimaal voor EAG) - 3 dosis/ha (voor maximale grassnede)

Demacover (GRAS)
- Italiaans raaigras + Westerwolds raaigras + Incarnaatklaver
- Maximale grassnede met véél eiwit
- N-aanbrenger in het voorjaar
- Zaaidichtheid: 1 dosis/ha (minimaal voor EAG) - 1 dosis/ha + 15kg/ha Italiaans raaigras (voor maximale grassnede)

Greencover Gras-Rogge
- Gras + Rogge
- Niet vorstgevoelig
- Ideale groenbemester voor late uitzaai
- Zaaidichtheid: 65 kg/ha

Voor meer info, contacteer uw vertegenwoordiger
 

lees meer ...

Disaghor landbouw

Groenten: waarschuwingen

waarschuwingen en advies, 25 juli 2017

PREI

Door de warme en droge weersomstandigheden van de afgelopen weken is er een zeer hoge tripsdruk waargenomen. Behandel daarom dan ook op tijd (= kort na planten) met Mesurol, Tracer, Conserve Pro of Vertimec. Hou bij warm weer (>27°C) een kort spuitinterval aan (max 1 week) en zorg voor een actief groeiend gewas door te beregenen indien nodig en mogelijk. Dit laatste is ook belangrijk bij de start om fusarium te voorkomen.

Daarnaast werd ook reeds roest waargenomen. Wees waakzaam in grotere prei en behandel met Nativo, Tebusip, Ortiva of Rudis. Zeker indien beregend wordt en/of het weer wisselvalliger wordt.

Nieuw Xinca in prei erkend (1-4blad) tegen veelknopigen, kruiskruid, kamille, melganzevoet,...

 

KOLEN

Ook hier werd reeds trips aangetroffen. In sluitkolen (niet in savooi) dient men te behandelen tegen trips met Tracer, Conserve Pro of Mesurol.

Daarnaast zijn heel wat luizen aanwezig in koolpercelen. Zowel groene perzikluis als melige koolluis werd reeds vastgesteld. Voor een langdurige preventieve bescherming kan gekozen worden voor Movento + Trend indien kan behandeld worden op een fris, groeiend gewas.

Witziekte (echte meeldauw) werd reeds aangetroffen op sluitkool en spruitkool. Behandel dan ook met Rudis, Nativo, Signum, Geyser of Ortiva Top. Bij spruitkool voor industrie dient rekenening gehouden te worden met het feit dat sommige middelen niet gebruikt mogen worden.

Indien nog hanepoot aanwezig kan dit vanaf dit jaar behandeld worden met Select Prim in kolen.

Nieuw 120-dagen regeling
Affirm tegen rupsen, Benevia tegen koolvlieg

 

WORTELEN

In de huidige weersomstandigheden dient goed behandeld te worden tegen witziekte! Rudis, Nativo, Ortiva Top, Signum zijn daar geschikte middelen voor.

Ook luizen en wortelvlieg dienen bestreden te worden.

Nieuw 120-dagen regeling
Movento tegen wollige wortelluis

Opgebruik Linuron: tot 31/08/2017!

 

lees meer ...

Disaghor landbouw

Aardappelen: Alternaria en doorwas

waarschuwingen en advies, 25 juli 2017

ALTERNARIA (EN AARDAPPELPLAAG)

Door de droge omstandigheden tijdens de afgelopen maanden is de plaagdruk laag geweest en zijn veel aardappelpercelen gespoten met grote intervallen. Nu moet men echter zeer waakzaam zijn voor de zwakteschimmel Alternaria die door de stressomstandigheden (droogte) kan optreden bij de minste regen en/of dauw. Behandel daarom nu zeker preventief tegen Alternaria! Mancozebhoudende plaagmiddelen/combinaties (bv. Emendo, Unikat Pro, Santinas + Mancozeb) afwisselen met specifieke Alternariamiddelen zoals Amphore Plus, Terminett/Signum, Amistar, Narita is sterk aanbevolen. Aangezien Alternaria een zwakteparasiet is, is het geen overbodige luxe om meermaals Azofol of Dema Grow toe te passen voor een sterk gewas. Wees ook waakzaam naar de aardappelplaag nu het weer iets wisselvalliger wordt.

DOORWAS

In heel wat percelen werd reeds doorwas vastgesteld. Dit gebeurt onder de vorm van oa. nieuwe knolzetting vanuit de plant, popperigheid en secundaire knollen. Bij dit laatste groeien aan de reeds gevormde knollen via nieuwe scheuten nieuwe secundaire knollen. Deze secundaire knollen zuigen voedingsstoffen van de primaire knol weg. Dit kan op het einde van het seizoen grote kwaliteitschade (drijvers, waterzakken, slechte bewaring) met zich meebrengen als door het afstervend loof de primaire knollen niet meer voldoende voorzien worden van droge stof. Bij nieuwe knolzetting vanuit de plant is er minder gevaar voor verlies van kwaliteit, maar beconcurreren de nieuwe knolletjes wel de reeds gevormde knollen waardoor dit negatief kan zijn voor de sortering. Grote verschillen in doorwas werden waargenomen tussen verschillende percelen en verschillende rassen (Bintje is gevoelig voor secundaire knollen). Doorwas kan afgeremd worden met maleïnehydrazide (Fazor, Himalaya) maar aan het gebruik van dit middel hangen enkele voorwaarden:
- Behandelen op vitaal en fris gewas om transport naar de knol te verzekeren
- Niet behandelen bij T>25°C
- Voldoende aantal knollen aanwezig > 35mm!! (anders opbrengstderving!)
- Voldoende water gebruiken
- 12u geen regen na behandeling

lees meer ...