disaghor landbouw

advies

Uitzaai Wintergerst, Wintertarwe, Triticale...

Maak een beredeneerde keuze voor de uitzaai van uw granen en kies voor het gepaste graangewas en het gepaste ras.

Stel u daarbij onder andere volgende vragen:

  • Graangewas na graangewas?
  • Graangewas na maïs?
  • Volgt er een navrucht?
  • Is stro belangrijk voor u?
  • Kiest u voor hoge bemesting (legergevoeligheid)?
  • Op welk type grond komt uw tarwe/gerst/triticale/...
  • ...

Hieronder vindt u enkele toprassen. Voor meer info over welk ras het best bij u past, contacteer ons hier!

 

GERST

Voor bladluisvrije gerst: zaai vroeg (vanaf 26/9) met ARGENTO-ontsmetting
 

- BASALT:   topproductie, kort, stevig, gezond, zeer vroeg

- GIGGA:      vroeg, legervast, halflang, zeer hoog hl.

- PASO:        topproductie, kort, stevig, gezond

 

TARWE

- ELIXER:    NIEUWE TOPPER: halfvroeg, lang, zeer gezond

- AREZZO:  gebaard, zeer vroeg, voor lichtere gronden, droogtetolerant, hoge hl, zaai tot febr.

- UNICUM:  gebaard, halfvroeg, hoog productief, halflang, zeer gezond, zeer hoog hl

- TABASCO:SUPERTOP, halfvroeg, zeer gezond en stevig, halflang, tarwe na tarwe

- AZERTI:     bebaard, vroeg, gezond, hoog eiwit en hectolitergewicht

- RUBISKO: NIEUW: vroeg, kort, zeer gezond, topper, tarwe na maïs

- BERGAMO:NIEUW: topproductie + kwaliteit, lang, halfvroeg

 

TRITICALE

- VUKA:       tarwetype, topopbrengst in zandleem, hoog hl

- BORODINE: stevig, zeer gezond, lang, halfvroeg

- KAULOS:  halfvroeg, halflang, legervast, NIEUWE TOPPER

Disaghor landbouw Disaghor landbouw