disaghor landbouw

advies

Onkruidbestrijding aardappelen

Een geslaagde vooropkomstbehandeling blijft nog steeds de basis voor de onkruidbestrijding in aardappelen aangezien we in na-opkomst slechts een beperkt aantal middelen erkend hebben die niet het volledige onkruidspectrum aanpakken.

Enerzijds is een goede rugopbouw en bezakte ruggen bevorderlijk voor het welslagen van de onkruidbestrijding. Anderzijds is het ook belangrijk de behandeling niet te lang uit te stellen want sommige producten kunnen remming of verkleuring geven als ze te kort voor opkomst toegepast worden (zie foto).

Stel de vooropkomstbehandeling dan ook niet langer uit bij ideale weerstomstandigheden (windstil, regen voorspeld, vochtige bodem) want zo'n momenten zijn niet ieder jaar even talrijk.

Er is een ruime keuze aan middelen voor uw vooropkomst in aardappelen (Centium, Defi, Artist, Challenge, Linuron, Sencor, Stomp Aqua, Butisan), maar uw ideale combinatie wordt door verschillende factoren beïnvloed zoals het ras, probleemonkruiden op het perceel, schade aan buurtgewassen en de navrucht. Contacteer ons dan ook hier voor een aangepast advies!

Disaghor landbouw Disaghor landbouw