disaghor landbouw

advies

Hoge ziektedruk in groenten!

In heel wat velden en in diverse teelten werden reeds allerhande ziekten vastgesteld. Dit is niet verwonderlijk aangezien we de natste augustusmaand sinds vele jaren achter de rug hebben. Het is dan ook belangrijk om in alle groentegewassen de komende periode alert te zijn en op de gepaste tijdstippen met de gepaste producten te spuiten!

 

PREI:
Voor een goede roestbestrijding is het toevoegen van Horizon, Nativo of Rudis noodzakelijk. Daarnaast hebben deze producten ook een werking op purpervlekkenziekte. Vanaf heden dient ook preventief behandeld te worden tegen papiervlekkenziekte. Gekende producten hiervoor zijn Tanos, Signum, Folio Gold, Ortiva. Een nieuw krachtig middel tegen papiervlekkenziekte is Orvego Star (klik hier voor meer info).

 

KOLEN:
Door de natte weersomstandigheden en de komende najaarsperiode (regen, dauw en kortere dagen) moet men vooral aandachtig zijn om valse meeldauw en Alternaria uit het gewas te houden. Infinitio, Folio Gold, Fubol Gold, Ortiva Top, Nativo, Rudis en Geyser zijn hierbij handige partners.

 

(KNOL)SELDER:
Septoria (‘plaag’) in (knol)selder kan zich in de huidige omstandigheden makkelijk uitbreiden vanuit enkele vlekken.  Hou uw interval kort (7-max 14 dagen afhankelijk van veldomstandigheden en type selder) en opteer voor samengestelde producten zoals Ortiva Top of Nativo. In knolselder wordt ook best eens Cantus toegepast om Sclerotinia te voorkomen en een betere bewaring te bewerkstelligen.

 

WORTELEN:
Verder onderhoud op witziekte en vooral Alternaria is nu belangrijk: Signum, Ortiva Top, Nativo, Horizon, Geyser.

 

COURGETTE:
Om zolang mogelijk een goede productie te verkrijgen is het belangrijk zoveel mogelijk witziekte uit het gewas te houden. Naast de gekende producten zoals Signum en Flint is ook hier een belangrijke krachtige nieuwkomer: Takumi (klik hier voor meer info).

 

BACTERIEZIEKTE
Naast schimmelziekten werden ook reeds bacterieziekten in oa. kolen (Xanthomonas campestris) en prei (Pseudomonas syringae) waargenomen. Zorg dan ook voor een vitaal gewas en verhoog de weerstand van uw plant met Eau Bleu Végétal en/of Humax Nutri.

Disaghor landbouw Disaghor landbouw Disaghor landbouw Disaghor landbouw Disaghor landbouw Disaghor landbouw Disaghor landbouw Disaghor landbouw