disaghor landbouw

advies

Opgepast: bladluizen talrijk aanwezig!

De hitte van de voorbije week is voor weinig goed, tenzij voor  de bladluizenpopulaties die volop in ontwikkeling zijn in verschillende teelten (aardappelen, kolen, selder, wortelen, courgette, bieten,...). Volg de percelen goed op en grijp in indien nodig.

Aardappelen:

Naast de zuigschade kunnen luizen ook virussen overdragen, toprol veroorzaken en zelfs een ingangspoort geven aan andere ziekten zoals Alternaria. Behandel met Biscaya, Teppeki of Plenum.

Kolen:

Zowel groene perzikluis als melige koollluis werden reeds waargenomen. Behandel met 0,75 l/ha Movento + 200cc/ha trend voor een preventieve aanpak en langdurige nawerking op alle luizen. Behandel zeker ook uw plantbakken bij nieuwe planting: 7,5cc/10000 planten Movento! 

Selder, wortelen:

Vanaf opkomst (wortelen) of planten ((knol)selder) worden luizen waargenomen. Behandel dan ook tijdig en voorkom virusoverdracht en zuigschade! Biscaya (wortelen) en Calypso (knolselder) hebben beiden een goede nawerking.

Tarwe:

Vooral in late tarwe waar het stadium deegrijp nog niet bereikt is, is een bestrijding nog nuttig als de schadedrempel van 50% bezetting overschreden is.

Voor meer info, contacteer uw vertegenwoordiger!

 

Disaghor landbouw Disaghor landbouw