disaghor landbouw

advies

Keuze groenbemester(s): een hele opdracht!

De keuze van uw groenbemester na uw hoofdteelt hangt reeds lange tijd van verschillende factoren af:

 • Opbrengst organisch materiaal
 • Bijdrage humusopbouw
 • Goede en diepe doorworteling
 • Vastleggen stikstof
 • Vorsttolerantie groenbemester
 • Erosie beperken
 • Specifieke aaltjes voor volgteelten bestrijden (geen enkele groenbemester reduceert alle aaltjes!!!)
 • Zaaidatum groenbemester
 • Teeltrotatie (groenbemester familie van volgteelten? Vermeerderen/verminderen ziektes?)
 • ...

Aan de hand van vorige factoren werd vervolgens de keuze gemaakt voor courante groenbemesters zoals Phacelia, multiresistente en knolvoetneutrale bladrammenas, Japanse haver, gele mosterd, rogge, gras,...

Indien men daarnaast met deze groenbemester ook wil voldoen aan het onderdeel van de vergroeningsmaatregelen (EAG = Ecologisch AandachtsGebied), dan moet men met nog enkele voorwaarden rekening houden. Men moet oa een mengsel van minimum 2 soorten groenbemesters zaaien en deze dienen voor 1 oktober ingezaaid te worden.

Mogelijke mengsels:

 • Discover (Phacelia + Japanse haver)
 • Demacover (Italiaans Raaigras + Westerwolds Raaigras): mag na 1 februari gemaaid en geoogst worden!
 • Greencover (Gele Mosterd + Bladraap + Alexandrijnse Klaver)
 • Koolcover (Japanse haver + Phacelia + Bladrammenas)

Voor meer info, contacteer uw vertegenwoordiger!

Disaghor landbouw Disaghor landbouw