disaghor landbouw

advies

Luizen in wintergranen!

Gezien de aanhoudend zachte weersomstandigheden én bladluisaantasting die half november van dit najaar beduidend hoger was in vergelijking met half november vorig jaar blijft de bladluisdruk op dit moment nog steeds zeer hoog.

Deze hoge bladluisdruk is zeer variabel naargelang de regio alsook het individuele perceel. Situaties die een verhoogd risico bieden zijn beschutte graanpercelen en graanpercelen waar lange tijd (korrel)maïs in de omgeving stond. Ook reeds behandelde percelen dienen blijvend opgevolgd te worden.

Indien na controle luizen worden aangetroffen dient, vanaf de weers- en veldomstandigheden het toelaten, behandeld te worden! Dit kan met 100cc/ha Ninja.

Voor meer info, contacteer uw vertegenwoordiger!

Disaghor landbouw Disaghor landbouw