disaghor landbouw

advies

Veel koolmotjes aanwezig!

In de vorige waarschuwing werd reeds melding gemaakt van (nacht)vlinders op de koolpercelen. Ondertussen werd een overvloed aan koolmotjes waargenomen in alle percelen. In koolgewassen dient men daarom zeer attent te zijn!

Het koolmotje is een klein grijsbruin vlindertje van ongeveer 1 cm lang met een witte streep op de rug. De eitjes worden afgezet aan de onderzijde van het blad, zijn zeer klein en erg moeilijk te vinden. 3-6 dagen na eiafzetting ontluiken de rupsen.

Indien je nu kan behandelen, doet dit niet enkel met een pyrethroïde (Ninja, Karate, Decis) aangezien deze op dit ogenblik enkel de volwassen motjes zullen afdoden. Bij gebrek aan nawerking (zeker in warme, heldere dagen) zullen de rupsjes die later ontluiken uit de eitjes niet meer afgedood worden en kunnen nieuwe motjes van naburige percelen enkele dagen later opnieuw eitjes leggen.

Indien je pas volgende week behandelt, is het ook aan te raden om niet enkel met een pyrethroïde (Ninja, Karate, Decis) te behandelen aangezien de zeer kleine rupsjes van het koolmotje vooral in hart van de plant te vinden zijn en dus moeilijk te raken zijn.

Kies in beide gevallen voor Coragen of Tracer. Beiden worden opgenomen in het blad van de koolplant en hebben op deze manier ook nawerking als de rupsjes later gaatjes vreten in het blad. Daarnaast hebben ze ook een contactwerking. Spuit best 's avonds bij gebruik van Tracer in warm, helder weer.

Voor meer info, contacteer uw vertegenwoordiger!

Disaghor landbouw Disaghor landbouw