disaghor landbouw

advies

Bladluizen in wintergranen!

Het is zeer belangrijk dat alle percelen wintergranen (wintergerst, wintertarwe, triticale, spelt) van bij de opkomst gecontroleerd worden op de aanwezigheid van bladluizen.

Indien bladluizen worden waargenomen dient men onmiddelijk met een insectide (Ninja, Okapi, Pirimor,...) te behandelen. Luizen kunnen immers het dwergvergelingsvirus overdragen op het graangewas. Wintergranen waarvan het zaaizaad behandeld werd met Argento hoeven in de eerste 5 weken na zaai niet extra behandeld te worden. Ook wintergerst die tolerant is voor dwergvergelingsvirus (zoals het ras Rafaella) hoeft niet behandeld te worden.

Voor meer info, contacteer uw vertegenwoordiger.

Disaghor landbouw Disaghor landbouw