disaghor landbouw

advies

Aardappelen: Alternaria en doorwas

ALTERNARIA (EN AARDAPPELPLAAG)

Door de droge omstandigheden tijdens de afgelopen maanden is de plaagdruk laag geweest en zijn veel aardappelpercelen gespoten met grote intervallen. Nu moet men echter zeer waakzaam zijn voor de zwakteschimmel Alternaria die door de stressomstandigheden (droogte) kan optreden bij de minste regen en/of dauw. Behandel daarom nu zeker preventief tegen Alternaria! Mancozebhoudende plaagmiddelen/combinaties (bv. Emendo, Unikat Pro, Santinas + Mancozeb) afwisselen met specifieke Alternariamiddelen zoals Amphore Plus, Terminett/Signum, Amistar, Narita is sterk aanbevolen. Aangezien Alternaria een zwakteparasiet is, is het geen overbodige luxe om meermaals Azofol of Dema Grow toe te passen voor een sterk gewas. Wees ook waakzaam naar de aardappelplaag nu het weer iets wisselvalliger wordt.

DOORWAS

In heel wat percelen werd reeds doorwas vastgesteld. Dit gebeurt onder de vorm van oa. nieuwe knolzetting vanuit de plant, popperigheid en secundaire knollen. Bij dit laatste groeien aan de reeds gevormde knollen via nieuwe scheuten nieuwe secundaire knollen. Deze secundaire knollen zuigen voedingsstoffen van de primaire knol weg. Dit kan op het einde van het seizoen grote kwaliteitschade (drijvers, waterzakken, slechte bewaring) met zich meebrengen als door het afstervend loof de primaire knollen niet meer voldoende voorzien worden van droge stof. Bij nieuwe knolzetting vanuit de plant is er minder gevaar voor verlies van kwaliteit, maar beconcurreren de nieuwe knolletjes wel de reeds gevormde knollen waardoor dit negatief kan zijn voor de sortering. Grote verschillen in doorwas werden waargenomen tussen verschillende percelen en verschillende rassen (Bintje is gevoelig voor secundaire knollen). Doorwas kan afgeremd worden met maleïnehydrazide (Fazor, Himalaya) maar aan het gebruik van dit middel hangen enkele voorwaarden:
- Behandelen op vitaal en fris gewas om transport naar de knol te verzekeren
- Niet behandelen bij T>25°C
- Voldoende aantal knollen aanwezig > 35mm!! (anders opbrengstderving!)
- Voldoende water gebruiken
- 12u geen regen na behandeling

Disaghor landbouw Disaghor landbouw