disaghor landbouw

advies

Bladluizen in wintergranen

Op dit ogenblik is het zeer belangrijk om alle percelen wintergranen (wintergerst, wintertarwe, triticale, spelt) van bij de opkomst te controleren op de aanwezigheid van bladluizen! De druk van bladluizen is immers zeer hoog!

Indien bladluizen worden waargenomen dient men onmiddellijk met een insectide (Ninja, Okapi, Pirimor, ...) te behandelen. Luizen kunnen immers het dwergvergelingsvirus overdragen op het graangewas.

Wintergranen waarvan het zaaizaad behandeld werd met Argento hoeven in de eerste 4 weken na zaai niet extra behandeld te worden. Daarna dient men ook waakzaam te zijn en het gewas te controleren!

Wintergerst die tolerant is voor het dwergvergelingsvirus (zoals het ras Rafaella) hoeft niet behandeld te worden.

Voor meer info, contacteer uw vertegenwoordiger.

 

Disaghor landbouw Disaghor landbouw