disaghor landbouw

advies

Erkenning Dursban 480

Naar aanleiding van de problematiek van bodeminsecten (emelten en engerlingen) in grasland heeft het erkenningscomité een tijdelijke toelating gegeven in noodsituatie voor Dursban 480, Pychlorex 480SC en enkele andere producten op basis van de actieve stof chloorpyrifos.

Deze tijdelijke erkenning geldt vanaf 1 maart tot 28 juni 2013. Het product mag enkel toegepast worden op zand- en zandleembodems. De erkende dosis bedraagt 1,5 l/ha en de erkende wachttijd voor begrazen bedraagt 60 dagen.

Disaghor landbouw Disaghor landbouw Disaghor landbouw Disaghor landbouw