disaghor landbouw

advies

Onkruidbestrijding wintertarwe

Door het natte najaar en de moeilijke inzaai werd in vele gevallen geen onkruidbestrijding in vooropkomst uitgevoerd.  Deze percelen dienen dan ook nog in na-opkomst behandeld te worden. Ook percelen waar wel een vooropkomst werd uitgevoerd, dienen best nog gecontroleerd te worden op nieuwe onkruiden.

Spuit enkel op gezonde graanpercelen en wacht desnoods enkele dagen tot uw tarwe volledig hersteld is na het toedienen van uw eerste (of reeds tweede) fractie.

Pas op met enkele vertrouwde tarweherbiciden indien u op bepaalde plaatsen in het veld zomergerst/zomertarwe hebt heringezaaid.

Voor een aangepast advies, contacteer uw vertegenwoordiger!

Disaghor landbouw Disaghor landbouw Disaghor landbouw Disaghor landbouw