disaghor landbouw

advies

NIEUW: AZOFOL

De landbouw is in de laatste 20 jaar sterk veranderd. Vooral het gebruik van meststoffen, zowel organische als minerale, werden en worden nog steeds verder beperkt. Ook de prijs van kunstmest is de laatste jaren fors de hoogte in gegaan. Het is daarom van belang zo efficiënt mogelijk met deze meststoffen om te gaan.

Vooral stikstof is gevoelig aan uitspoeling en is daardoor moeilijk onder controle te houden. Dit geeft vooreerst financiële verliezen, maar kan ook een probleem zijn in het najaar i.v.m. de regels rond reststikstof. Omdat niet ieder jaar hetzelfde is, kunnen we ook niet voorspellen wat de stikstofgift via de grond moet zijn. Bij een nat en vooral koud voorjaar - zoals dit jaar - is de mineralisatie een stuk minder waardoor er weinig voedingselementen uit de grond worden vrijgesteld.

Om deze problemen het hoofd te bieden, hebben wij een nieuw product in ons gamma nl., AZOFOL. AZOFOL is een bladmeststof bestaande uit 20 % stikstof, 5 % zwavel en 10 % magnesium. Door het zeer laag gehalte aan biureet, een onzuiverheid bij de productie van ureum, is AZOFOL zeer gewasveilig en selectief. Daardoor kan het aan relatief hoge dosissen worden toegediend en worden gemengd met de meeste gewasbeschermingsmiddelen.

AZOFOL is eveneens zeer doeltreffend. Door de hoge opname en efficiënt gebruik in de plant van deze stikstofvorm is het 4 keer meer efficiënt dan grondstikstof. Indien men 150 l/ha (in bv 3 toepassingen) zou toedienen, vervangt dit 100 E grondstikstof. Door de gespreide toediening is er een meer gecontroleerde groei van de gewassen en heeft men op het einde van de teelt minder problemen met reststikstof.

AZOFOL kan in alle teelten worden gebruikt. Vooral het gebruik in maïs en aardappel is zeer rendabel. In de maïsteelt wordt een dosis van 50 l/ha aangeraden, liefst in menging met 2 l/ha Foliar Boor voor een betere kolfzetting. In aardappelen kan telkens er voor de plaag wordt gespoten 20 à 25 l/ha worden meegespoten.

AZOFOL:

  • Bladgift ter vervanging van grondstikstof
  • Voor akkerbouw én groenteteelt
  • Zeer doeltreffend: 4 x hoger rendement dan grondstikstof
  • Gelijkmatige gewasgroei en minder nitraatresidu
  • Zeer veilig en selectief
  • Zeer snelle opname

Mengbaar met meeste gewasbeschermingsmiddelen

Disaghor landbouw Disaghor landbouw