disaghor landbouw

agenda

Groentevergadering Disaghor te Tielt

In lijn met onze traditie bieden wij u opnieuw een zéér interessantie studie-avond groenten aan. Zoals gewoonlijk koppelen we ook deze keer het leerrijke aan het aangename. Deze studie-avond geldt ook als bijscholing fytolicentie!

Wanneer? Dinsdag 27 februari 2018

Waar? Shamrock - Euromarktlaan 24, 8700 Tielt

Programma:

19u      Aankomst + Registratie

19u25  Verwelkoming
                Dhr. Frans De Marez - Disaghor

19u30  Veiligheid en bescherming van de gebruiker bij het verhandelen van
            gewasbeschermingsmiddelen met demo

                Dhr. Dirk Baets - Bayer Crop Science

20u30  Is er een verband tussen voedselveiligheid en MRL normering? Wat is het gevolg voor
            de gewasbeschermingspraktijk?

                Prof. Dr. Ir. Pieter Spanoghe - Ugent Vakgroep Gewasbescherming

21u15  In sneltreinvaart verdwijnen oude GBM voor nieuwere selectievere producten.
            Stand van zaken op weg naar een meer duurzame gewasbescherming in groenteteelt.

                Dhr. Ir. Frederik Merlevede en Dhr. Ir. Stijn Lagache - Disaghor

22u15  Slotwoord: Hoe zorgen we samen voor een gezond voortbestaan van onze fytoproducten?
                Dhr. Ir. Stefaan Naeyaert - Disaghor

22u30  Einde - Netwerkmoment met een hapje en drankje

 

Gelieve uw deelname aan de wintervergadering te bevestigen door te mailen naar info@disaghor.be, te telefoneren naar 051/40 31 42 of uw vertegenwoordiger te contacteren.

Disaghor landbouw Disaghor landbouw