disaghor landbouw

nieuws

NIEUWE ma´sstarter: Explorer 20!

Maïs is een gewas dat in ons klimaat hoge productieniveaus kan halen in een relatief korte groeiperiode. Elke dag dat mais niet maximaal kan groeien, betekent dit verlies aan productiepotentieel. Daarom dienen we van bij de start van de teelt alles te doen om de groei zo goed mogelijk te laten verlopen.

Naast een goed ras en een optimale bodemstructuur is ook een ‘startmeststof’ van groot belang. Minder nog dan de verschillende elementen is vooral de wortelgroei van de jonge plant hierbij belangrijk. Maïs heeft namelijk ook een grote behoefte aan water in de start.

 

Om die redenen werd een nieuw systeem van rijenbemesting uitgewerkt. ExplOrer 20 bestaat uit een HARDE meststofkorrel (wordt niet zacht en plakt niet ten gevolge van het aantrekken van water gedurende het gebruik = UNIEK!!) die de kieming en de groei van de plant stimuleert door een dichtere, beter vertakte en diepere beworteling. Dit wordt aangetoond in de proef op de tweede foto.

 

BESLUIT: Gebruik ExplOrer 20 aan een dosis van 100 kg/ha in de rij voor een betere start EN bijgevolg een betere opbrengst (+ 5 % tov andere maïsstarters).

Disaghor landbouw Disaghor landbouw Disaghor landbouw Disaghor landbouw