disaghor landbouw

nieuws

Gebruik EBV in stresssituaties!

Onkruidbestrijdingen, droogtestress, hittestress,... De combinatie van al deze factoren hebben hun weerslag op uw gewassen en hun opbrengst. EBV is het middel bij uitstek om groeistilstand door deze verschillende stressfactoren tot een minimum te reduceren!

Bij aardappelen zijn de belangrijkste problemen te weinig knolaanleg, droogte- en hittestress en te weinig wortelvorming. Omdat de zetting en wortelvorming sterk verschillen per ras werd een rassenproef aangelegd en opgevolgd om na te gaan hoe de verschillende rassen reageren op een behandeling met EBV. Resultaten (opbrengst en onderwatergewicht) zie je in bijhorende foto's.

Toepassing: 4 x 2l/ha in aardappelen, 2l/ha per  fungicide- of/en insecticidetoepassing in groenten, bij iedere na-opkomst onkruidbestrijding in al uw gewassen

Disaghor landbouw Disaghor landbouw Disaghor landbouw Disaghor landbouw