disaghor landbouw

nieuws

Chloorpyrifos (Dursban) opnieuw erkend!

Op 10/02/2017 werd een persbericht gepubliceerd waarin bekend gemaakt werd dat de toelatingen op basis van chloorpyrifos werden geschorst. Uit nieuwe gegevens die onderzocht werden door het Erkenningscomité voor de bestrijdingsmiddelen voor landbouwkundig gebruik blijkt dat er geen risico is voor de volksgezondheid. De schorsing wordt bijgevolg opgeheven. Alle toegelaten producten (Dursban 480 EC, Pychlorex 5G,...) mogen terug verkocht en gebruikt worden zoals voor de schorsing (bv. in bloemkool, broccoli, spruitkool,... tegen koolvlieg).

Voor meer info, contacteer uw vertegenwoordiger

Disaghor landbouw Disaghor landbouw