disaghor landbouw

nieuws

Groenbemesters-Gras

Groenbemesters worden om verschillende redenen na een teelt uitgezaaid: om organisch materiaal aan te brengen, als vanggewas voor stikstof (om een lager nitraatresidu te bekomen), om erosie tegen te gaan door de bodem te bedekken en ook om schadelijke aaltjes te reduceren. In dit laatste geval is het dan ook belangrijk uw groenbemester te laten afhangen van uw teeltrotatie en (mogelijke) aaltjes in uw bodem. Niet elke groenbemester reduceert elk soort aaltje!!

Daarnaast kunnen groenbemesters ook bijdragen aan de invulling van uw ecologisch aandachtsgebied (EAG) om te voldoen aan de vergroeningsvereisten. Hiertoe dienen mengsels genomen te worden die voldoen aan specifieke voorwaarden (verschillende soorten, minimale verplichte zaaidichtheid,...).

Ons aanbod (mengsels en enkelvoudige groenbemesters) biedt u een ruime keuze om landbouwkundig de juiste keuze te maken (aaltjesreductie, organisch materiaal aanbrengen, erosiebestrijding,...) EN te voldoen aan de vergroeningsmaatregelen.

ONS AANBOD:

Zaai tot 1 september
Discover 
- Japanse haver + Phacelia
- Reductie wortellesie-aaltje
- Vorstgevoelig
- Zaaidichtheid: 1 dosis/ha (minimaal voor EAG) - 1,5 dosis/ha (optimale zaaidichtheid)


Koolcover
- Japanse haver + Phacelia + Bladrammenas
- Knolvoetneutraal
- Aaltjesreducerend
- Zaaidichtheid: 2 dosis/ha

Greencover Turbo
- Zonnebloem + Phacelia + Japanse haver
- Vorstgevoelig
- Exra aanbreng van organisch materiaal
- Geen familie van kolen
- Zaaidichtheid: 1 dosis/ha

 

Zaai tot 30 september
Ecocover
- Gele mosterd + Bladraap
- Budgetmengsel
- Niet in kool- en bietrotatie
- Zaaidichtheid: 0,5 dosis/ha

Zaai tot 31 oktober (Indien EAG in zandleemstreek tot 30 september)
Grascover (GRAS)
- Italiaans raaigras + Westerwolds raaigras + Hybride raaigras (= véél productiever dan Engels raaigras)
- Vroege maximale grassnede
- Zaaidichtheid: 2 dosis/ha (minimaal voor EAG) - 3 dosis/ha (voor maximale grassnede)

Demacover (GRAS)
- Italiaans raaigras + Westerwolds raaigras + Incarnaatklaver
- Maximale grassnede met véél eiwit
- N-aanbrenger in het voorjaar
- Zaaidichtheid: 1 dosis/ha (minimaal voor EAG) - 1 dosis/ha + 15kg/ha Italiaans raaigras (voor maximale grassnede)

Greencover Gras-Rogge
- Gras + Rogge
- Niet vorstgevoelig
- Ideale groenbemester voor late uitzaai
- Zaaidichtheid: 65 kg/ha

Voor meer info, contacteer uw vertegenwoordiger
 

Disaghor landbouw Disaghor landbouw Disaghor landbouw Disaghor landbouw