disaghor landbouw

onze producten

Gewasbescherming

- Herbiciden ter bestrijding van onkruiden in diverse teelten

- Fungiciden ter bestrijding van schimmels in diverse teelten

- Insecticiden ter bestrijding van insecten in diverse teelten

Ook biologische producten zoals bv. Tracer

Belangrijk is dat hierbij GRATIS ADVIES EN BEGELEIDING TER PLAATSE centraal staan om tot een oordeelkundig gebruik van bovenstaande middelen te komen waarbij we de beste technische oplossing voor de meest verantwoorde kostprijs voorop stellen.

Disaghor landbouw Disaghor landbouw Disaghor landbouw Disaghor landbouw Disaghor landbouw Disaghor landbouw Disaghor landbouw Disaghor landbouw Disaghor landbouw Disaghor landbouw Disaghor landbouw Disaghor landbouw Disaghor landbouw Disaghor landbouw Disaghor landbouw Disaghor landbouw Disaghor landbouw Disaghor landbouw Disaghor landbouw Disaghor landbouw Disaghor landbouw Disaghor landbouw Disaghor landbouw Disaghor landbouw Disaghor landbouw Disaghor landbouw Disaghor landbouw Disaghor landbouw Disaghor landbouw Disaghor landbouw Disaghor landbouw Disaghor landbouw Disaghor landbouw Disaghor landbouw Disaghor landbouw Disaghor landbouw Disaghor landbouw Disaghor landbouw Disaghor landbouw Disaghor landbouw Disaghor landbouw Disaghor landbouw