disaghor landbouw

onze producten

Bodemverbetering

PRP SOL stimuleert en activeert het bodemleven (micro- en macro-organismen zoals bv. regenwormen) en zorgt op deze manier voor:

- Betere porositeit, verluchting en waterdoorlaatbaarheid van de bodem

- Betere bodemstructuur en mindere bodemverdichting

- Betere beworteling van het gewas met als gevolg een betere voorziening van nutriënten en water

- Betere omzetting van organische materiaal en betere humusvorming

PRP SOL zorgt dus uiteindelijk voor een goede, duurzame en productieve bodem, ook tijdens vaak klimatologisch moeilijke omstandigheden.

Disaghor landbouw Disaghor landbouw Disaghor landbouw Disaghor landbouw Disaghor landbouw Disaghor landbouw Disaghor landbouw Disaghor landbouw